Español
English
עִברִית
Compartir Compartir    
Gabriela Hirschl
Lic. en Psicología
Mát./Céd. 11685 - Ministerio de Salud - Argentina (1985) - U.B.A.
תואר בפסיכולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. תואר בפסיכולוגיה מ- UBA, ארגנטינה. תואר שני ב- AAEPG. חבר באגודה הפסיכואנליטית הארגנטינאית.Contactar a Lic. Gabriela Hirschl
Atención: las entrevistas/sesiones son aranceladas. Esta plataforma no es para emergencias.

 
Ver / enviar opinión sobre Lic. Gabriela HirschlBelgrano / / Ciudad de Buenos Aires / Argentina

Idiomas de atención : Inglés / Español / Hebreo
Modalidades de atención:
Atención Online/Virtual

Servicios de Salud:
Consultorio Privado


Instituciones de pertenencia y trabajo:
Asociación Psicoanalítica Argentina


Instituciones donde ejerce docencia:
Asociación Psicoanalítica Argentina


Especialidades clínicas:
Adultos
Adolescentes
Parejas
Orientación a Padres
Orientaciones Clinicas
Duelos
Orientacion VocacionalQUIÉN SOYVER MI CURRICULUM VITAE COMPLETO


כותרות

1974-1977: תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה. אוניברסיטת תל אביב, ישראל.
1980-1985: בוגר פסיכולוגיה UBA. דיפלומה של כבוד.
1988-1992: תואר שני בבית הספר לפסיכותרפיה של ארגנטינה לבוגרים (AEAPG).
2001-2003: הכשרה כמטפלת בריקוד ב-¨Brecha¨. במאי: דיאנה פישמן.
2003: תואר שני בפסיכואנליזה מאוניברסיטת לה מטנזה וה-AEAPG.
2012: בוגר המכון לפסיכואנליזה ¨Ángel Garma¨ באיגוד הפסיכואנליטי הארגנטינאי (APA).
2012: חבר באגודה הפסיכואנליטית הארגנטינאית. כבוי.


קורסים ותארים לתואר שני

1979-1980: קורס שנתי בנושא פסיכודיאגנוזה במכון לפסיכולוגיה יישומית.
1986: מהלך הגישה לחולה הנוטה למות, בקרן פראגר-בילד.
1991: קורס תיאורטי "אתגרים והצעות רפואיות פסיכו-סוציאליות ב: סרטן, מחלות דימומיות מולדות ו-HIV".
1998: קורס גישור ב-Fundación Diálogos, במאי: חואן טאוסק.
1998: סמינר שנתי בקרן אפייס, על הקליניקה לילדים ובני נוער, בתיאום ליק מרתה מוסנר.
2001: תכנית הכשרה בטיפול בתנועה במחול "ברכה" (משך 3 שנים). מרכז סיוע ב-DMT.
2001-יוני: סמינר: ניתוח תנועה. תהליך קבוצתי, עם שרון חייקלין ADTR. (ארה"ב).
2001-נובמבר: סדנה בנושא חקר תקשורת לא מילולית, משפחות. Dianne Dulikai, Pte. of Dance Therapy Association, ארה"ב.
2002-יוני: סמינר: פענוח בתקשורת לא מילולית. ליק פטרישיה סליס בנגס. אַנתרוֹפּוֹלוֹג.
2002: סמינר על התיאוריה של דניאל שטרן, פסיכולוגיה התפתחותית של הילד (ליק. יהודית רויטמברג. AEAPG).
2006-2011: מכון הכשרה לפסיכואנליטיקאים ¨Ángel Garma¨ (APA).


הוֹרָאָה

1996-2002: מורה ב-u.b.a. של הכיסא "פסיכולוגיה אבולוציונית של מתבגרים", פרופסור רודולפו אורריבארי.
2010-2012: מורה ב"מרכז פרויד" לפתולוגיות גבוליות בגיל ההתבגרות.
2014- משתף פעולה ב-APA בסמינר לתואר עם דר. אדוארדו דרוקארוף, פסיכואנליזה יחסית.


משחק מקצועי

1985-1988: חבר בקרן פראגר-בילד, טיפול בחולים סופניים ובני משפחותיהם.
1986-1988: במקביל רשמי בבית החולים "טורקואטו דה אלבר", שירות "אשפוז יום".
1986-1993: ראש החוג לפסיכולוגיה בקרן להמופיליה (משרד משלו) ובאקדמיה לרפואה.
1988-1989: מרפאת סאוודרה, מגזר המודיאליזה,
1991-1992: השתלבות בצוות המשפחתי והזוגי ב"מרכז לבריאות הנפש והפעולה הקהילתית מס. 1", "מנואלה פדרזה".
1993 -1994: מרכז לאבחון ילדים ומתבגרים: התמחות בבני נוער, ביצוע: אוריינטציה מקצועית, התמצאות בהתייעצות בנושאי מיניות ושיחות בנושאי מניעת HIV.
1994: טיפול בחולה עבור OSIM (Obra Social de Ejecutivos Metalúrgicos).
1999-2005: שילוב ב"צדקה", רשת סולידריות בתכנית לטיפול פסיכולוגי.
2008-2015: חבר ב-¨Centro Racker¨ (APA).
1985-...: פרקטיקה פרטית.
2016-2020: מזכירת המחלקה ל"פסיכואנליזה וחברה" של ה-APA.

[psicólogo adolescentes] 
[psicólogo online]
[psicólogo adultos]
[atención psicológica]
[atención psicoanalítica]
[terapia online]
[terapia psicológica]
[trastornos de ansiedad]

[psicólogo adolescentes Palermo] 
[psicólogo online Palermo]
[psicólogo adultos Palermo]
[atención psicológica Palermo]
[atención psicoanalítica Palermo]
[terapia online Palermo]
[terapia psicológica Palermo]

[psicólogo adolescentes belgrano] 
[psicólogo online belgrano]
[psicólogo adultos belgrano]
[atención psicológica belgrano]
[atención psicoanalítica belgrano]
[terapia online villa belgrano]
[terapia psicológica belgrano]

"psicólogo adolescentes"
"psicólogo online"
"psicólogo adultos"
"atención psicológica"
"atención psicoanalítica"
"terapia online"
"terapia psicológica"
"trastornos de ansiedad"

"psicólogo adolescentes Palermo"
"psicólogo online Palermo"
"psicólogo adultos Palermo"
"atención psicológica Palermo"
"atención psicoanalítica Palermo"
"terapia online Palermo"
"terapia psicológica Palermo"

"psicólogo adolescentes belgrano" 
"psicólogo online belgrano"
"psicólogo adultos belgrano"
"atención psicológica belgrano"
"atención psicoanalítica belgrano"
"terapia online villa belgrano"
"terapia psicológica belgrano"

Gabriela Hirschl
Lic. en Psicología


תואר בפסיכולוגיה וסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. תואר בפסיכולוגיה מ- UBA, ארגנטינה. תואר שני ב- AAEPG. חבר באגודה הפסיכואנליטית הארגנטינאית.Contactar a Lic. Gabriela Hirschl
Atención: las entrevistas/sesiones son aranceladas. Esta plataforma no es para emergencias.
 
 
Ver & enviar opinión sobre Lic. Gabriela Hirschl
Belgrano / Ciudad de Buenos Aires / / Argentina

Idiomas de atención : Inglés / Español / Hebreo
Modalidades de atención:
Atención Online/Virtual

Servicios de Salud: Consultorio Privado - -

Instituciones de pertenencia y trabajo: Asociación Psicoanalítica Argentina

Instituciones donde ejerce docencia: Asociación Psicoanalítica Argentina

Especialidades clínicas:
Adultos
Adolescentes
Parejas
Orientación a Padres
Orientaciones Clinicas
Duelos
Orientacion VocacionalQUIÉN SOY
VER CV COMPLETO

כותרות

1974-1977: תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה. אוניברסיטת תל אביב, ישראל.
1980-1985: בוגר פסיכולוגיה UBA. דיפלומה של כבוד.
1988-1992: תואר שני בבית הספר לפסיכותרפיה של ארגנטינה לבוגרים (AEAPG).
2001-2003: הכשרה כמטפלת בריקוד ב-¨Brecha¨. במאי: דיאנה פישמן.
2003: תואר שני בפסיכואנליזה מאוניברסיטת לה מטנזה וה-AEAPG.
2012: בוגר המכון לפסיכואנליזה ¨Ángel Garma¨ באיגוד הפסיכואנליטי הארגנטינאי (APA).
2012: חבר באגודה הפסיכואנליטית הארגנטינאית. כבוי.


קורסים ותארים לתואר שני

1979-1980: קורס שנתי בנושא פסיכודיאגנוזה במכון לפסיכולוגיה יישומית.
1986: מהלך הגישה לחולה הנוטה למות, בקרן פראגר-בילד.
1991: קורס תיאורטי "אתגרים והצעות רפואיות פסיכו-סוציאליות ב: סרטן, מחלות דימומיות מולדות ו-HIV".
1998: קורס גישור ב-Fundación Diálogos, במאי: חואן טאוסק.
1998: סמינר שנתי בקרן אפייס, על הקליניקה לילדים ובני נוער, בתיאום ליק מרתה מוסנר.
2001: תכנית הכשרה בטיפול בתנועה במחול "ברכה" (משך 3 שנים). מרכז סיוע ב-DMT.
2001-יוני: סמינר: ניתוח תנועה. תהליך קבוצתי, עם שרון חייקלין ADTR. (ארה"ב).
2001-נובמבר: סדנה בנושא חקר תקשורת לא מילולית, משפחות. Dianne Dulikai, Pte. of Dance Therapy Association, ארה"ב.
2002-יוני: סמינר: פענוח בתקשורת לא מילולית. ליק פטרישיה סליס בנגס. אַנתרוֹפּוֹלוֹג.
2002: סמינר על התיאוריה של דניאל שטרן, פסיכולוגיה התפתחותית של הילד (ליק. יהודית רויטמברג. AEAPG).
2006-2011: מכון הכשרה לפסיכואנליטיקאים ¨Ángel Garma¨ (APA).


הוֹרָאָה

1996-2002: מורה ב-u.b.a. של הכיסא "פסיכולוגיה אבולוציונית של מתבגרים", פרופסור רודולפו אורריבארי.
2010-2012: מורה ב"מרכז פרויד" לפתולוגיות גבוליות בגיל ההתבגרות.
2014- משתף פעולה ב-APA בסמינר לתואר עם דר. אדוארדו דרוקארוף, פסיכואנליזה יחסית.


משחק מקצועי

1985-1988: חבר בקרן פראגר-בילד, טיפול בחולים סופניים ובני משפחותיהם.
1986-1988: במקביל רשמי בבית החולים "טורקואטו דה אלבר", שירות "אשפוז יום".
1986-1993: ראש החוג לפסיכולוגיה בקרן להמופיליה (משרד משלו) ובאקדמיה לרפואה.
1988-1989: מרפאת סאוודרה, מגזר המודיאליזה,
1991-1992: השתלבות בצוות המשפחתי והזוגי ב"מרכז לבריאות הנפש והפעולה הקהילתית מס. 1", "מנואלה פדרזה".
1993 -1994: מרכז לאבחון ילדים ומתבגרים: התמחות בבני נוער, ביצוע: אוריינטציה מקצועית, התמצאות בהתייעצות בנושאי מיניות ושיחות בנושאי מניעת HIV.
1994: טיפול בחולה עבור OSIM (Obra Social de Ejecutivos Metalúrgicos).
1999-2005: שילוב ב"צדקה", רשת סולידריות בתכנית לטיפול פסיכולוגי.
2008-2015: חבר ב-¨Centro Racker¨ (APA).
1985-...: פרקטיקה פרטית.
2016-2020: מזכירת המחלקה ל"פסיכואנליזה וחברה" של ה-APA.

[psicólogo adolescentes] 
[psicólogo online]
[psicólogo adultos]
[atención psicológica]
[atención psicoanalítica]
[terapia online]
[terapia psicológica]
[trastornos de ansiedad]

[psicólogo adolescentes Palermo] 
[psicólogo online Palermo]
[psicólogo adultos Palermo]
[atención psicológica Palermo]
[atención psicoanalítica Palermo]
[terapia online Palermo]
[terapia psicológica Palermo]

[psicólogo adolescentes belgrano] 
[psicólogo online belgrano]
[psicólogo adultos belgrano]
[atención psicológica belgrano]
[atención psicoanalítica belgrano]
[terapia online villa belgrano]
[terapia psicológica belgrano]

"psicólogo adolescentes"
"psicólogo online"
"psicólogo adultos"
"atención psicológica"
"atención psicoanalítica"
"terapia online"
"terapia psicológica"
"trastornos de ansiedad"

"psicólogo adolescentes Palermo"
"psicólogo online Palermo"
"psicólogo adultos Palermo"
"atención psicológica Palermo"
"atención psicoanalítica Palermo"
"terapia online Palermo"
"terapia psicológica Palermo"

"psicólogo adolescentes belgrano" 
"psicólogo online belgrano"
"psicólogo adultos belgrano"
"atención psicológica belgrano"
"atención psicoanalítica belgrano"
"terapia online villa belgrano"
"terapia psicológica belgrano"Compartir este perfil en redes

Compartir Compartir

Psygeist

Comunidad
internacional
de Psicoterapias

(C) Psy.Geist - Working in Psychoanalysis & Psychotherapies
Desarrollo WEB
Aviso de privacidad